ซิก้าเป็นบริษัทผู้นำในการผลิตและการพัฒนาเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ สำหรับงานยาแนว งานยึดติด, งานลดเสียงรบกวน, งานเสริมแรง งานซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต รวมทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มงานตกแต่งอาคาร

ซิก้ามุ่งเน้นในส่วนของอาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ ซึ่งซิก้าให้แนวทางที่ครบวงจรสำหรับการปูกระเบื้อง การป้องกันอาคาร และการตกแต่งอาคาร เช่นเดียวกับการตกแต่งผนังภายใน โดยมีคุณสมบัติเฉพาะในการยึดติดกระเบื้องและยาแนวกระเบื้องรวมถึงระบบสำหรับการป้องกันการรั่วซึมของกระเบื้องและลดเสียง Sika ยังจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับงานผนังภายนอกและภายใน เช่น ผลิตภัณฑ์ปรับระดับผนัง การตกแต่งพื้นผิว และระบบผนังป้องกันความร้อนภายนอกอาคาร(EIFS)
ทั่วโลกมีแนวโน้มความเป็นเมืองและความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับปรุงบ้านช่วยในการกระตุ้นตลาดด้วยสถานะที่แข็งแกร่งในช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การแยกส่วนของผู้ให้บริการผู้รับเหมา และงานที่ครอบคลุมเทคโนโลยีสำหรับอาคารจากห้องใต้ดินจนถึงหลังคา Sika ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านคุณภาพ
ความสะดวกสบาย ความสวยงาม และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Target Market Building Finishing
Target Market Concrete

กลุ่มงานผลิตคอนกรีต

ซิก้าพัฒนาและจำหน่ายน้ำยาและสารผสมคอนกรีต เพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต ซีเมนต์ และซีเมนต์มอร์ต้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีตสดหรือคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว เช่น ความสามารถในการเท การกันซึมน้ำ ความทนทาน ความสามารถในการรับน้ำหนัก และค่ากำลังอัดในช่วงต้น และช่วงปลาย ความต้องการของน้ำยาผสมคอนกรีตในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นเพราะตลาดมีความต้องการคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนซีเมนต์ที่มากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้การใช้วัสดุทางเลือกที่เพิ่มขึ้น เช่น ทราย และวัสดุทางเลือกที่มีคุณสมบัติประสานปูนซีเมนต์หรือมอร์ต้า ทำให้ความต้องการน้ำยาเพิ่มขึ้น

กลุ่มระบบงานกันซึม

ผลิตภัณฑ์ของซิก้าครอบคลุมเทคโนโลยีทุกด้านที่นำมาใช้ในงานกันซึมใต้ดิน ได้แก่ ระบบกันซึมแบบแผ่นเมมเบรน ระบบกันซึมชนิดทาเคลือบ น้ำยาผสมคอนกรีตกันซึม กันซึมรอยต่อโครงสร้าง มอร์ต้ากันซึม น้ำยากันซึม ระบบอัดฉีดซ่อมรอยแตกร้าว งานหลักๆ ของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ ได้แก่ งานชั้นใต้ดิน งานอุโมงค์ สะพาน และงานโครงสร้างที่ใช้ในการกักเก็บน้ำทุกชนิด เช่น อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำ
ระบบกันซึมในปัจจุบันกำลังเผชิญกับข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของความคงทน การใช้งานง่ายและรวดเร็ว และการบริหารจัดการต้นทุนโดยรวม ดังนั้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
การเลือกระบบที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ตลอดจนผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานกันซึม ล้วนเป็นกุญแจสำคัญสำหรับโครงสร้างที่ทนทานและสามารถกันน้ำรั่วซึมได้ยาวนาน

 

Target Market Waterproofing
Target Market Roofing

กลุ่มระบบงานกันซึมหลังคา

ซิก้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับงานหลังคาแนวราบ ทั้งที่เป็นแบบแผ่นเมมเบรน หรือแบบทาเคลือบ ชนิดยืดหยุ่น เช่นเดียวกับฉนวนกันความร้อนและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการผลิตภัณฑ์สำหรับงานหลังคามีปัจจัยมาจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบหลังคาเขียว หลังคาสะท้อนแสงกันความร้อนและหลังคาโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งล้วนแต่ช่วยในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง ในขณะที่โครงการปรับปรุงอาคารใหม่ยังคงมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในตลาดที่พัฒนาแล้ว โครงการใหม่ๆ ก็กำลังหันมาให้ความสนใจกับระบบหลังคาที่มีคุณภาพสูงขึ้น

กลุ่มระบบงานพื้น

ผลิตภัณฑ์งานพื้นของซิก้าครอบคลุมถึงระบบเคลือบผิวของพื้นทุกประเภทที่ใช้ในอาคารอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ต่างๆ เช่น โรงงานผลิตยา และอาหาร สถาบันการศึกษา พื้นอาคารจอดรถ และโครงการที่พักอาศัย คุณสมบัติของพื้นในแต่ละตลาดดังกล่าวมีความแตกต่างกันไป เช่น คุณสมบัติที่ทนทานต่อการสึกหรอทางกล คุณสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิต คุณสมบัติที่ทนต่อการลื่น คุณสมบัติที่ทนต่อสารเคมีหรือไฟ และคุณสมบัติในเรื่องความสวยงาม แนวโน้มหลักในตลาดระบบพื้น ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องระบบที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ปริมาณงานทางด้านการปรับปรุงอาคารที่เพิ่มมากขึ้น และข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศที่เข้มงวดมากขึ้น

Target Market Flooring
Target Market Sealing & Bonding

กลุ่มงานยาแนวรอยต่อ และงานติดยึด

ซิก้ามีผลิตภัณฑ์สำหรับงานยาแนวรอยต่อ และยึดติดชนิดยืดหยุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงและทนทานหลากหลายชนิด ทั้งเทปกันซึม โฟมสเปรย์และกาวยืดหยุ่นสำหรับกรอบอาคาร ทั้งการตกแต่งภายในและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การใช้งานทั่วไปรวมถึงการยาแนวรอยต่อที่มีการเคลื่อนไหวระหว่างองค์ประกอบอาคารเพื่อให้อาคารสามารถทนต่อสภาพอากาศ กาวติดพื้นไม้เพื่อลดเสียงรบกวน และการยาแนวรอยต่อของลานจอดเครื่องบิน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดนี้เกิดจากความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างอาคารให้มีความทนทานและประหยัดพลังงานมากขึ้น รวมทั้งการใช้วัสดุที่แตกต่างกัน การขยายตัวของเมือง โครงการตึกสูงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น และการใช้กาวเพื่อยึดติดวัตถุแทนการยึดติดด้วยวิธีทางกล เนื่องมาจากประสิทธิภาพดีกว่า

กลุ่มงานซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต

ซิก้ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานซ่อมแซม งานเสริมความแข็งแรง งานป้องกันคอนกรีต เช่น การฉาบซ่อม นอน ชริงค์เกร๊าท์ กาวยึดติดเหล็กเสริม การเคลือบเพื่อป้องกันสนิม และระบบเสริมกำลังโครงสร้าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่พัฒนาแล้วโครงสร้างจำนวนมากมีอายุการใช้งานหลายสิบปีและจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมใหม่ ซิก้ามีผลิตภัณฑ์สำหรับอาคารพาณิชย์และโครงสร้างโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการออกแบบและซอฟแวร์ที่ใช้ในการคำนวณสำหรับวิศวกรโครงสร้างและนักออกแบบ ความต้องการที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบันเป็นผลมาจากโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในภาคการขนส่ง การจัดการน้ำ และพลังงานที่เพิ่มขึ้น เช่น การก่อสร้างและบำรุงรักษาโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานลม

refurbishment target market
Target Market Industry

กลุ่มผู้ประกอบการกาวอุตสาหกรรม

ซิก้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ให้กับตลาดในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ และอุตสาหกรรมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (วัสดุสำหรับติดและยึดงานโครงสร้าง วัสดุติดกระจก ระบบลดเสียงรบกวน ระบบเสริมความแข็งแรง) อุตสาหกรรมงานซ่อมรถยนต์ (งานเปลี่ยนกระจกรถยนต์ งานซ่อมตัวถัง) พลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม) และการตกแต่งอาคาร (โครงสร้างผนังกระจก วัสดุยาแนวกระจกกันความร้อน) ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างคงที่ทางด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งช่วยในการออกแบบยานยนต์น้ำหนักเบา นอกจากนี้ผู้ผลิตยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนด้วย