ความสัมพันธ์กับชุมชน

ในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม Sika สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมกับชุมชนสำหรับ Sika เป็นกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัย

การมีส่วนร่วมนี้เป็นแรงผลักดันที่จะนำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม ทำให้ชุมชนและสมาชิกมีชีวิตที่ดีขึ้น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความร่วมมือกับองค์กร NGOs และสมาคมต่างๆ ที่ช่วยระดมทรัพยากร และสร้างอิทธิพลต่อความคาดหวังของชุมชนใกล้เคียงหล่านั้นในทางบวก Sika ให้คำจำกัดความ“ชุมชน”ว่าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของบริษัทภายในท้องถิ่น บริเวณใกล้เคียงสถาบันการศึกษาที่ส่งต่อกิจกรรม และโครงการทางสังคม โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการพัฒนาการฟื้นฟู

การศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
สนับสนุนการศึกษา

การลงทุนในการศึกษาที่ดีช่วยให้เยาวชนมีเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาต้องการเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่เป็นอิสระ Sika ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสจะได้รับโอกาสที่แท้จริงในชีวิต

อาคารและโครงสร้างพื้นฐาน
การสร้างอย่างยั่งยืน

สุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนยังขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ สำหรับผู้คนและสิ่งแวดล้อม นี่คือจุดที่ Sika มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหา

การปกป้องน้ำและสภาพอากาศ
การปกป้องสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

พนักงานของ Sika สนับสนุนโครงการที่เชื่อมโยงกับสาเหตุทางสังคมที่มีผลเกี่ยวกับนิเวศวิทยา

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การส่งเสริมสุขภาพ

ชุมชนที่มีสุขภาพดีอาศัยการรณรงค์และแนวทางแก้ไข เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคในมิติต่างๆ มากมาย Sika สนับสนุนมาตรการที่ช่วยให้ชุมชนสามารถเพิ่มการควบคุม และทำให้สุขภาพของพวกเขาดีขึ้นได้

“Sika Cares” การมีส่วนร่วมกับชุมชน 

โครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชน“ Sika Cares” มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็ก ผู้ใหญ่ ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นที่ Sika ดำเนินธุรกิจทั่วโลก โครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 2019 เพื่อตอบแทนสังคมที่มีพนักงานของ Sika ทำงานอยู่
พนักงานของซิก้าได้รับประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้จากการให้ความรู้สึกเชื่อมโยง และความพึงพอใจในการพยายามทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้น บริษัทมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนองค์กรอื่นๆ ในท้องถิ่น เพื่อช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเอง ความร่วมมือและการสนับสนุนสำหรับองค์กรการกุศลที่มีอยู่ และองค์กรการกุศลมืออาชีพถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ

การมีส่วนร่วมกับชุมชนของซิก้า ประเทศไทย

Loading...