2018
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมด้านการโรงแรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงแรมดุสิตที่เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในประเทศไทย

ข้อกำหนดของโครงการ

หลังคาเดิมเป็นแผ่นบิทูเมนและพบว่ามีการรั่วซึม ลูกค้าต้องการแนวทางแก้ปัญหาเพื่อปรับปรุงหลังคาในระดับพรีเมียมบนแผ่นบิทูเมนที่มีอยู่ โดยใช้ผลิตภัณฑ์  Sika Sarnafil®

แนวทางแก้ปัญหาโดยซิก้า

ซิก้านำเสนอ Sarnafil® S-327-15 L ซึ่งเป็นแผ่นกันซึมหลังคาประเภทโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ที่ประกอบด้วยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงหลายชั้น  คุณภาพระดับพรีเมียม

ผลิตภัณฑ์ซิก้าที่ใช้ในโครงการ

Sarnafil® S-327-15 L

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ
Dusit Thani College

บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
Plan B Multi Tech

ที่ตั้งโครงการ
Bangkok, Thailand

ปี
2018

ดาวน์โหลด