มากกว่าที่คุณคาดหวัง 

Sika ให้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจนต่อการเติบโตที่ยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าของบริษัทในกลยุทธ์ปี 2028 กลยุทธ์นี้ตั้งอยู่บนหลักสี่ประการ ได้แก่ การเจาะตลาด นวัตกรรมและความยั่งยืน การเข้าซื้อกิจการ ผู้คนและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับเมกะเทรนด์หลัก 8 ข้อหลัก ที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนความสำเร็จของซิก้า

เมกะเทรนด์กำหนดโลกของเรา

เมกะเทรนด์ คือ การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชน เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ ซึ่งเป็นตัวกำหนดอนาคตร่วมกันของเรา ซิก้าใช้ความเชี่ยวชาญของตนก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในการก่อสร้างและการคมนาคม

กลยุทธ์ ปี 2028

Sika strategy 2028

ดาวน์โหลดเอกสาร