ระบบการเคลือบพื้นผิว และการทำ top coats เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดในการปกป้องโครงสร้างเหล็กจากการกัดกร่อนของกรด และการลุกลามของไฟ
การละเลยที่จะเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันโครงสร้าง มักจะเกิดปัญหาโครงสร้างเสียรูป และนำมาซึ่งความเสียหายรุนแรง การเลือกผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันโครงสร้างที่เหมาะสม และการบำรุงรักษาที่สม่ำเสมอ จะช่วยยืดอายุของโครงสร้างเหล็กให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือการรื้อถอน 

 

ผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันโครงสร้างโดยซิก้า ดีอย่างไร

ผลิตภัณฑ์ที่ซิก้าออกแบบมาเฉพาะ รวมทั้งประสบการณ์อันยาวนานหลายปี ซิก้าคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบสำหรับงานเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันโครงสร้างที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับข้อกำหนดพิเศษและการติดตั้ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับงานเคลือบพื้นผิวที่ทนต่อสารเคมี งานเคลือบพื้นผิวป้องกันการกัดกร่อนจากกรด และงานเคลือบผิวป้องกันไฟ

ป้องกันการกัดกร่อน - โครงสร้างเหล็ก

เคลือบป้องกันการกัดกร่อน

ผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นผิว และป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโครงสร้างเหล็กของซิก้าได้รับการพัฒนาเพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้

 • โครงสร้างงานสาธารณูปโภค เช่น สะพาน สนามบิน และสถานีรถไฟ
 • โครงสร้างเหล็กทั้งภายในและภายนอกที่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
 • โครงสร้างเหล็กไฮดรอลิก
 • ถังเก็บสารเคมี
 • โครงสร้างกังหันพลังงานลมที่ติดตั้งทั้งบนบก และนอกชายฝั่งทะเล
 • โครงสร้างโรงไฟฟ้า เช่น เสาจ่ายไฟฟ้า ท่อส่งไฟฟ้า
 • โครงสร้างโรงงานปิโตรเคมี

การเคลือบพื้นผิวในงานโครงสร้างต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น มีข้อกำหนดพิเศษเฉพาะด้าน ได้แก่ ความต้านทานทางกลและทางเคมี ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบเฉียบพลัน ความต้านทานต่อรังสียูวี การออกแบบ และการเตรียมพื้นผิวที่อาจมีข้อจำกัด

 
Waste water treatment plant in Wroclaw in Poland

เคลือบป้องกันสารเคมี

ซิก้าได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ดังนี้

 • ถังเก็บสารเคมีและวัตถุมีพิษจากห้องปฏิบัติการ
 • ถังเก็บสารเคมีในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • รางน้ำที่ต้องสัมผัสสารเคมี
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย

การเคลือบพื้นผิวในงานโครงสร้างต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น มีข้อกำหนดพิเศษเฉพาะด้าน ได้แก่ ความต้านทานทางกลและทางเคมี ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบเฉียบพลัน และการเตรียมพื้นผิวที่อาจมีข้อจำกัด

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง