คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันมากที่สุดในงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ทั่วโลก คิดเป็น 2 เท่า ของวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ดังนั้น คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความคงทนของคอนกรีต จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจงานก่อสร้าง น้ำยาผสมคอนกรีตเป็นส่วนผสมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้คอนกรีตมีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีความทนทาน น้ำยาผสมคอนกรีตเป็นสารเคมีผสมเพิ่ม ผสมในคอนกรีตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีตให้ดีขึ้น เช่น เพิ่มความสามารถในการเทคอนกรีต ทำให้มีความทนทานมากขึ้น ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดทั้งช่วงต้นและช่วงปลาย

นานกว่า
100 ปี
ที่ซิก้าคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับงานผลิตคอนกรีต เริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวแรกของซิก้า Sika®-1 ซึ่งปัจจุบันยังคงมีจำหน่ายอยู่ทั่วโลก
มีการใช้น้ำยาผสมคอนกรีต
20,000
เมตริกตัน ในการสร้างอุโมงค์ Gotthard ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลก
โลกประหยัดน้ำได้ มากกว่า
6,000
ล้านลิตรต่อปี เมื่อผลิตคอนกรีตด้วยน้ำยาลดน้ำของซิก้า
คอนกรีต
20,000
คิว เทครั้งเดียวอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ Lakhta Tower ประเทศรัสเซีย เป็นสถิติซึ่งถูกบันทึกใน Guinness World Record

น้ำยาผสมคอนกรีต เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ส่วนประกอบที่ทำให้คอนกรีตมีประสิทธิภาพสูง

คอนกรีตที่ดี และมีประสิทธิภาพ ไม่ได้มาจาก ซีเมนต์ ทราย และน้ำ เท่านั้น แต่คอนกรีตที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย 7 ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ น้ำ ซีเมนต์ ทราย กรวด น้ำยาผสมคอนกรีต สารเพิ่ม และ เส้นใยไฟเบอร์เสริมแรง

ซิก้าตอบสนองทุกความต้องการสำหรับงานคอนกรีต

ซิก้ามีทีมงานฝ่ายขายและการบริการทางเทคนิคที่คอยสนับสนุนตลอดกระบวนการก่อสร้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คําปรึกษาเบื้องต้นและขั้นตอนการวางแผนโครงการ ไปจนถึงขั้นตอนการออกแบบโดยละเอียดและการใช้งานที่หน้างาน และการควบคุมคุณภาพ และการจบและส่งมอบงาน