คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันมากที่สุดในงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ทั่วโลก คิดเป็น 2 เท่า ของวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ดังนั้น คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความคงทนของคอนกรีต จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจงานก่อสร้าง น้ำยาผสมคอนกรีตเป็นส่วนผสมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้คอนกรีตมีประสิทธิภาพสูง มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีความทนทาน น้ำยาผสมคอนกรีตเป็นสารเคมีผสมเพิ่ม ผสมในคอนกรีตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีตให้ดีขึ้น เช่น เพิ่มความสามารถในการเทคอนกรีต ทำให้มีความทนทานมากขึ้น ช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดทั้งช่วงต้นและช่วงปลาย

นานกว่า
100 ปี
ที่ซิก้าคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสำหรับงานผลิตคอนกรีต เริ่มจากผลิตภัณฑ์ตัวแรกของซิก้า Sika®-1 ซึ่งปัจจุบันยังคงมีจำหน่ายอยู่ทั่วโลก
มีการใช้น้ำยาผสมคอนกรีต
20,000
เมตริกตัน ในการสร้างอุโมงค์ Gotthard ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลก
โลกประหยัดน้ำได้ มากกว่า
6,000
ล้านลิตรต่อปี เมื่อผลิตคอนกรีตด้วยน้ำยาลดน้ำของซิก้า
คอนกรีต
20,000
คิว เทครั้งเดียวอย่างต่อเนื่อง ในโครงการ Lakhta Tower ประเทศรัสเซีย เป็นสถิติซึ่งถูกบันทึกใน Guinness World Record

น้ำยาผสมคอนกรีต เป็นหนึ่งในหลายๆ ส่วนประกอบที่ทำให้คอนกรีตมีประสิทธิภาพสูง

คอนกรีตที่ดีและมีประสิทธิภาพ ไม่ได้มาจากซีเมนต์ ทราย และน้ำเท่านั้น แต่คอนกรีตที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย 7 ส่วนประกอบที่สำคัญ คือ น้ำ ซีเมนต์ ทราย กรวด น้ำยาผสมคอนกรีต สารเพิ่ม และเส้นใยไฟเบอร์เสริมแรง

ซิก้าตอบสนองทุกความต้องการสำหรับงานคอนกรีต

ซิก้ามีทีมงานฝ่ายขายและการบริการทางเทคนิคที่คอยสนับสนุนตลอดกระบวนการก่อสร้างทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คําปรึกษาเบื้องต้นและขั้นตอนการวางแผนโครงการ ไปจนถึงขั้นตอนการออกแบบโดยละเอียด การใช้งานที่หน้างาน การควบคุมคุณภาพ และการส่งมอบงาน