การคิดค้นและการพัฒนาวิธีการก่อสร้างใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของวัสดุก่อสร้าง ผู้ผลิตคอนกรีตต้องเผชิญกับปัจจัยด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ วัตถุดิบค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และการขนส่ง ซึ่งเวลาเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญมากที่สุดในช่วงเวลาของการก่อสร้าง

ซิก้ามีน้ำยาผสมคอนกรีตหลากหลายชนิด พร้อมทั้งนวัตกรรมสำหรับออกแบบการผสมคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณน้ำที่ผสม (เช่น Sika® ViscoCrete) โดยใช้การออกแบบการผสมที่ประหยัดกว่าหรือบรรลุถึงค่ากำลังอัดช่วงต้น น้ำยาคอนกรีตของซิก้าช่วยให้คุณตอบสนองด้านเทคโลยีคอนกรีตที่ทันสมัยและธุรกิจงานก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง