Sika® Plastocrete®-901

น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำและหน่วงการก่อตัว

Sika® Plastocrete®-901 เป็นน้ำยาผสมคอนกรีต ชนิดหน่วงเวลาการก่อตัว ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการไหลตัว ของคอนกรีตสด นอกจากนี้ยังช่วยลดปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสม คอนกรีต โดยไม่ทำให้ความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตลดลง แม้ในสภาวะอากาศร้อน

Sika® Plastocrete®-901 มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  • เพิ่มเวลาการก่อตัวของคอนกรีตในสภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น
  • ควบคุมอัตราการสูญเสียค่ายุบตัวให้ยาวนานขึ้น
  • เพิ่มความสามารถในการเทได้โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณน้ำ
  • สามารถลดน้ำโดยไม่สูญเสียความสามารถในการเทได้
  • เพิ่มค่ารับกำลังอัด
  • ลดอัตราการหดตัวและการคืบ
  • ช่วยทำให้ผิวหน้าคอนกรีตเรียบขึ้น
  • ไม่มีส่วนผสมของสารคลอไรด์จึงไม่มีผลกระทบต่อการกัดกร่อน เหล็กเสริม