เมื่อสร้าง ปกป้อง และตกแต่ง บ้านหรือโครงการใด ๆ เสร็จไปแล้วระยะหนึ่ง บ้านและโครงการต้องได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเมื่อถึงเวลาอันควร การปรับปรุงอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเป็นขั้นตอนสำคัญในงานก่อสร้าง เพราะจะช่วยยืดอายุการใช้งานของโครงสร้าง โดยที่ไม่ต้องรื้อถอน หรือสร้างใหม่
ไว้ใจ และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซมจากซิก้า ตั้งแต่งานฐานรากไปจนถึงงานหลังคา เพื่อให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานเป็นสิบ ๆ ปี