ซิก้า ประเทศไทย

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทซิก้า ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพสูงแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจงานก่อสร้าง และธุรกิจงานอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจงานประกอบยานยนต์ ธุรกิจงานประกอบยานพาหนะเพื่อพาณิชย์ ธุรกิจงานประกอบเรือ  ผลิตภัณฑ์ของซิก้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับงานหลังคา น้ำยาผสมคอนกรีต มอร์ต้าชนิดพิเศษสำหรับงานซ่อมแซมและป้องกันคอนกรีต กาวอีพ็อกซี่ ระบบเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์สำหรับพื้นโรงงานอุตสาหกรรม กาวยาแนวและติดยึด วัสดุลดเสียงรบกวน และวัสดุเสริมความแข็งแรง

 

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2532

ซิก้า ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยมีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 450 คน มีโรงงานและสำนักงาน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (จังหวัดชลบุรี) โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค (จังหวัดสระบุรี) โรงงานแห่งที่ 3 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) สํานักงานขาย อยู่ชั้น 16 ตึกรีเจนท์เฮ้าส์ (กรุงเทพฯ)

 

นโยบายคุณภาพ

ซิก้า ประเทศไทย ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการระบบคุณภาพทั้งในเรื่องการผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า  ที่ซิก้า เราพัฒนา และรักษาระบบจัดการคุณภาพโดยปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของกลุ่มซิก้าและกฎหมายท้องถิ่น

  • การส่งมอบที่ตรงเวลา
  • การรักษาคุณภาพให้คงที่
  • การควบคุมต้นทุน
  • การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
  • การปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดการกระบวนการทำงานเพื่อให้ง่ายและรวดเร็ว ลดความซับซ้อน

 

ISO

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, 14001, 45001 และ 50001

  • มาตรฐาน ISO 9001 (ระบบการจัดการคุณภาพ) - ปีพ.ศ.2537 
  • มาตรฐาน ISO 14001 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) - ปีพ.ศ. 2542  
  • มาตรฐาน ISO 45001 (ระบบการจัดการด้านชีวอนามัย และความปลอดภัย) - ปีพ.ศ. 2562  
  • มาตรฐาน ISO 50001 (ระบบการจัดการพลังงาน) - ปีพ.ศ. 2562 


บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด

700/37 หมู่ 5
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57
ต.คลองตำหรุ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000