สำนักงานใหญ่

700/37 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

โทรสาร: +66 3821 4286

+66 3810 9500
ส่งอีเมล

โรงงานสระบุรี

44 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค
ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230


ส่งอีเมล

สำนักงานขาย

183 อาคารรีเจ้นท์ เฮาท์ ชั้น 16
ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรสาร: +66 2651 8645

+66 2651 8646
ส่งอีเมล