คนเราทุกคนล้วนต้องการรากฐานที่มั่นคงและสามารถไว้ใจได้ เช่นเดียวกับไม้ที่เกิดมาจากต้นไม้ที่มีรากที่ยึดติดแน่นกับดิน โดยธรรมชาติ การยึดเกาะที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นบางอย่างเพื่อชดเชยการยืดหดตัวที่แตกต่างกัน เช่น ระหว่างวัสดุปูรองพื้นที่ผลิตจากสารอนินทรีย์ (สิ่งไม่มีชีวิต) เพื่อทำ Subfloor และไม้พื้นที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้งพื้นไม้ของซิก้าได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการติดตั้งพื้นด้วยไม้ การติดตั้งพื้นไม้ใหม่หรือพื้นไม้เก่า ผู้รับเหมาปูพื้น และเจ้าของงานและเจ้าของบ้านที่ต้องการพื้นไม้ที่มีคุณภาพ สวยงามและทนทาน

Architect's office and blueprint on desk with wood floor
พื้นไม้ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนานคือมาตรฐานของเรา

กาวติดพื้นไม้ หรือกาวติดไม้ที่มีความยืดหยุ่นของซิก้าได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานว่าเป็นกาวที่ติดแน่น มีความยืดหยุ่นดี มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง สามารถลดเสียงที่เกิดจากการก้าวเท้าและเสียงสะท้อนได้ดี ทำให้ได้พื้นไม้ที่สวยงาม ทนทานและยาวนาน ติดได้ดีกับพื้นไม้ปาร์เก้ ทั้งไม้จริงและไม้เอ็นจิเนียร์ เราคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวด้วยความเชี่ยวชาญของเรา และปฏิบัติตามหลักการยึดติดที่ยั่งยืนด้วยคุณสมบัติทางกลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดปัจจุบันให้มากที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย (EHS) 

การติดตั้งพื้นไม้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ซึ่งมีหลายปัจจัยและตัวแปรในการติดตั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี นอกเหนือจากแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างในท้องถิ่น สภาพอากาศ และข้อกำหนดต่าง ๆ แล้ว ต้องตรวจสอบและรับคำแนะนำเฉพาะจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นไม้ก่อนว่าควรติดตั้งพื้นไม้ด้วยระบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

กาวติดพื้นไม้
กาวติดพื้นไม้
ซิก้ามีผลิตภัณฑ์สำหรับการติดตั้งพื้นไม้แบบครบวงจร ตั้งแต่การปรับระดับพื้นจนถึงการเคลือบเงาพื้นไม้

การติดตั้งพื้นไม้ ช่างจะต้องสำรวจความพร้อมก่อนทำการติดตั้ง เลือกไม้ที่จะใช้ในการติดตั้ง ตรวจสอบงานพื้นว่าสะอาดและมีความชื้นหรือไม่และเตรียมพื้นให้มีความเรียบ ไปจนถึงการเคลือบเงาหรือทาน้ำมันบนพื้นไม้เป็นขั้นตอนสุดท้าย
ที่ซิก้า เรามีผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณได้พื้นไม้ที่สวยงาม ทนทาน ในทุกสถานการณ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับระบบการติดตั้งพื้นไม้ของซิก้า ได้รับการออกแบบเพื่อปกป้องพื้นไม้ ให้ไม้ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวด้านล่าง พร้อมทั้งปกป้องและให้ความเงางามจากด้านบน เลือกผลิตภัณฑ์ระบบการติดตั้งพื้นไม้ของซิก้า สำหรับการติดตั้งที่สมบูรณ์ตั้งแต่การปรับระดับพื้นจนถึงการเคลือบเงาพื้นไม้

ผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญของเรา

ลักษณะของวัสดุปูรองพื้นเพื่อทำ subfloor และพื้นผิว

ข้อกำหนดเบื้องต้นที่ต้องมี สำหรับพื้นไม้ที่สวยงามและยั่งยืน คือ พื้นที่จะทำการติดตั้งพื้นไม้จะต้องแข็งแรงและแห้ง ดังนั้น จะต้องทำการตรวจสอบพื้นอย่างระมัดระวังก่อนติดตั้งพื้นไม้ก่อนว่า พื้นแข็งแรงและได้ระดับหรือไม่ มีรอยแตกร้าวหรือไม่ เป็นต้น

 

การซ่อมแซม และการเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นเรียบได้ระดับ แข็งแรง และแห้ง สามารถทำความสะอาด กำจัดคราบต่าง ๆ ให้สะอาดด้วยเครื่องมือทางกล เช่น เครื่องเจียร เครื่องขัด และเครื่องทำความสะอาด ก่อนทำการติดตั้งพื้นไม้  อย่างไรก็ตาม มีหลายกรณีที่พื้นผิวไม่ว่าจะพื้นผิวเก่าหรือพื้นผิวใหม่ ไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะติดตั้ง ดังนั้น จะต้องทำการซ่อมแซมพื้นผิว เติมวัสดุเพื่อปรับระดับ เป็นต้น ก่อนที่จะติดตั้งพื้นไม้ ซิก้าค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับปัญหาที่แตกต่างกันไป

น้ำยารองพื้นสำหรับปรับสภาพพื้นผิว

น้ำยารองพื้นมีหน้าที่หลายบทบาทในการเตรียมพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นการปรับระดับ การเติมวัสดุเพื่อซ่อมแซมรอยร้าว รอยแตก รวมไปถึงการติดตั้งพื้นไม้  การรองพื้นจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ลดการดูดซึมของพื้นผิว และป้องกันความชื้นและอากาศด้านล่างขึ้นมาสู่พื้นผิวอันจะนำมาสู่ปัญหาฟองอากาศบนผิวหน้า

การปรับระดับก่อนการติดตั้งพื้นไม้

พื้นผิวที่จะทำการติดตั้งพื้นไม้จะต้องสะอาด แห้ง แน่น และปราศจากคราบน้ำมัน จาระบี ฝุ่น คราบสีเดิมที่มีการทำสีไว้ และเศษปูนที่หลุดล่อนและไม่แข็งแรง  ในบางกรณีที่ต้องซ่อมแซมหรือทำการปรับระดับพื้นผิวก่อน ให้พิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

  • ค่าการรับกำลังอัดและความแข็งแรงของพื้นผิว
  • ความสะอาดของพื้นผิว
  • พื้นผิวแห้งหรือเปียกชื้น
  • เวลาในการบ่ม และการบ่มตัวเต็มที่
  • วัสดุปูรองพื้นเพื่อทำ subfloor ไม่แข็งแรง บิด งอ โก่งตัว 
กาวติดพื้นไม้

กาวจะต้องมีคุณสมบัติยึดติดกับไม้ได้แน่น และแนบสนิทกับพื้นผิว สามารถถ่ายโอนและรับแรงดึงอันเนื่องมาจากการยึดหดตัวตามธรรมชาติของไม้ การยืดหดตัวที่ไม่พึงประสงค์แต่เป็นธรรมชาติของไม้สามารถสังเกตเห็นได้จากลักษณะโค้งงอของไม้ รอยต่อระหว่างแผ่นปริแตก หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือ กาวที่ติดพื้นไม้ไปแล้วเกิดหลุดร่อน

โดยทั่วไป กาวติดพื้นไม้มีสามประเภท:

  • กาวติดพื้นไม้ ชนิดแข็ง
  • กาวติดพื้นไม้ ชนิดแข็งแต่มีความยืดหยุ่น
  • กาวติดพื้นไม้ ชนิดยืดหยุ่น


กลุ่มผลิตภัณฑ์กาว SikaBond® ของซิก้า ยึดเกาะไม้ได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท เช่น คอนกรีต ไม้อัด ปูนปรับระดับ และแผ่นรองพื้นปรับระดับอื่น ๆ ที่มีการเตรียมพื้นผิวดี เหมาะสม ก่อนทำการติดตั้งพื้นไม้

ไม้

ไม้เป็นวัตถุดิบชนิดเดียวที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แปรสภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ได้อีกในรูปเดิมหรือรูปแบบใหม่ ทนทาน นำไปใช้งานได้เอนกประสงค์ และสวยงาม  โดยทั่วไปแล้ว พื้นไม้จะมี 2 ประเภท คือ พื้นไม้จริง และพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะติดตั้งพื้นไม้ด้วยไม้ประเภทใดก็ตาม ซิก้า มีกาวติดพื้นไม้ Sika Bond® ที่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งพื้นไม้ที่ทนทานและยั่งยืน

น้ำยาเคลือบเงาพื้นไม้

การติดตั้งพื้นไม้ด้วยไม้จริงและไม้เอ็นจิเนียร์จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ ไม้เอ็นจิเนียร์จะเป็นไม้สำเร็จรูป ขึ้นลาย ทำสี และผ่านกระบวนการอบแห้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อติดตั้งพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ด้วยกาวติดพื้นไม้ Sika Bond® ก็เสร็จเรียบร้อย ในขณะที่ การติดตั้งพื้นไม้ด้วยไม้จริง ช่างจะต้องขัดพื้นไม้ตามเวลาที่กำหนดของกาวติดพื้นไม้ Sika Bond® ที่ใช้ และทำการเคลือบเงา

 ผลิตภัณฑ์ Sika Synteko® ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับตกแต่งผิว เคลือบผิว ทำความสะอาดพื้นผิว และบำรุงรักษาพื้นไม้จริง เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้รับเหมาที่ติดตั้งพื้นไม้ที่ใส่ใจในคุณภาพ ชื่นชอบคุณสมบัติในการใช้งานที่ง่ายดาย ต้องการความทนทานที่เพิ่มขึ้นและรูปลักษณ์ที่เป็นธรรมชาติของพื้นไม้

ตัวอย่างการใช้ระบบกาวติดพื้นไม้ซิก้าในพื้นที่ต่าง ๆ

พื้นไม้ห้องออกกำลังกาย
พื้นไม้ห้องออกกำลังกาย
พื้นไม้ห้องออกกำลังกาย
พื้นไม้ห้องออกกำลังกาย
พื้นไม้ห้องออกกำลังกาย
พื้นไม้ห้องออกกำลังกาย
พื้นไม้ห้องออกกำลังกาย
พื้นไม้ห้องออกกำลังกาย
พื้นไม้ห้องออกกำลังกาย