แลงโก้ มีผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันการรั่วซึมในบริเวณต่างๆ ให้เลือก 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์กันซึม และโพลิเมอร์กันซึมพิเศษชนิดพร้อมใช้งาน

เทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์กันซึม

เทคโนโลยีซีเมนต์ สำหรับป้องกันการรั่วซึมด้วยการสร้างผลึกในรูปแบบปูนผงผสมสำเร็จ โดยมีทั้งแบบ องค์ประกอบเดียว หรือ 2 องค์ประกอบ สามารถใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานสาธารณูปโภค อาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป

เทคโนโลยีโพลิเมอร์ สำหรับป้องกันการรั่วซึมด้วยโพลิเมอร์ผสมพิเศษ ในรูปแบบของเหลวที่ผสมสำเร็จรูป ใช้งานได้ทันที