เดพโก้ พัฒนากายาแนวกระเบื้อง ให้มีคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญให้พร้อมอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเกิดคราบราดำ ทนทานต่อสารเคมี มีสารโพลิเมอร์เพิ่มการยึดเกาะ ป้องกันร่องยาแนวแตกร้าวพร้อมด้วยคุณสมบัติทึบน้ำ ป้องกันคราบสกปรกฝังแน่น

กาวยาแนวกระเบื้องเดพโก้ ง่ายต่อการใช้งาน เพียงเลือกให้เหมาะสมกับขนาดร่องกระเบื้องที่จะทำการยาแนว