การออกแบบโครงสร้างและการก่อสร้างด้วยคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปแบบเปียก ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับกระบวนการผลิตและก่อสร้างด้วยคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป เช่น SikaRapid®

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง