ซิก้ามีผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับผสมเพิ่มในงานคอนกรีตที่หลากหลายประเภท ทั้งช่วยในเรื่องการเพิ่มคุณสมบัติของคอนกรีต การปรับปรุงหรือเพิ่มความสามารถในการใช้งาน และเพิ่มความคงทน  เช่น น้ำยาทาแบบ น้ำยาบ่มคอนกรีต น้ำยาหน่วงผิวคอนกรีต สารกักกระจายฟองอากาศ เป็นต้น