Sika® Padding Mortar

มอร์ตาร์อัดแห้งสำหรับงานปรับระดับ

Sika® Padding Mortar เป็นซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมเสร็จ ซึ่งออกแบบ ให้เป็นส่วนผสมแบบอัดแห้งเหมาะสำหรับ การใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญใน การปรับระดับฐานเครื่องจักรก่อนทำการเกร้าท์

  • ใช้งานง่าย เพียงแค่ผสมกับน้ำสะอาดเท่านั้น
  • ให้กำลังอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถทำการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร ต่างๆ ได้อย่างเร็ว
  • เที่ยงตรงและประหยัด เนื่องจากทำการผสมเสร็จพร้อมใช้จากโรงงาน
  • ปราศจากคลอไรด์ องค์ประกอบช่วยให้การพัฒนาความแข็งแรงสูง ในช่วงต้นโดยไม่ต้องใช้คลอไรด์
  • ไม่หดตัว ทำให้ไม่สูญเสียค่าการยึดเกาะกับผิวเดิม