Sikadur®-42 TH

อีพ็อกซี่เกร้าท์ไม่หดตัวให้กำลังอัดสูงพิเศษ

Sikadur®-42 TH เป็นอีพ็อกซี่เรซิ่นชนิดเหลว 3 ส่วนผสม ไม่มีส่วน ผสมของสารทำละลาย สามารถไหลตัวได้ดี และให้ค่ารับกำลังสูง เมื่อผสมส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันจะได้มอร์ตาร์ที่มีความ ข้นเหลวเหมาะกับงานเกร้าท์หรือใช้สำหรับอุดโพรงหรือช่องว่าง

Sikadur®-42 TH มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  • ไม่มีสารทำละลาย
  • ไหลตัวได้ดี แม้ในชั้นบางๆ
  • แห้งแข็งตัวได้เร็ว
  • ใช้ได้ทั้งกับพื้นผิวที่แห้งและชื้น
  • ไม่เกิดการหดตัวเมื่อแห้งและแข็งตัว
  • ความชื้นสูงไม่ส่งผลกระทบต่อการบ่ม
  • ให้ค่ากำลังทางกลสูง
  • ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี