SikaGrout®-212 HP TH

ซีเมนต์ชนิดพิเศษไม่หดตัว รับกำลังอัดในช่วงต้นได้สูง และเร็วเป็นพิเศษ

SikaGrout®-212 HP TH เป็นซีเมนต์ชนิดพิเศษผสมเสร็จ พร้อมใช้งาน รับกำลังอัดในช่วงต้นได้สูงและเร็วเป็นพิเศษ ไม่หดตัว ไม่มีส่วนผสมของ โลหะ มีความเหลวและไหลปรับระดับผิวหน้าได้เอง มีส่วนผสมของ วัตถุดิบ ที่ผ่านการเลือกสรร มาเป็นอย่างดี ทำให้ได้เนื้อวัสดุที่แน่น และเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

  • มีความเหลวและไหลตัวดี
  • มีการคงรูปร่างที่ดี ไม่หดตัว เมื่อแห้งและแข็งตัวแล้ว
  • ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
  • ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์ ไม่ทำให้เหล็กเกิดสนิม
  • ไม่มีส่วนผสมของโลหะที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัส
  • ให้ค่ารับกำลังอัดที่สูงและเร็ว ทำให้รับน้ำหนักและใช้งานได้เร็วขึ้น
  • ยืดระยะเวลาการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
  • ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน
  • ผสมเสร็จพร้อมใช้งาน