30/07/2020

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับชุมชนและกรมป่าไม้สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อฟื้นฟูความเขียวชอุ่ม ยุติความแห้งแล้งและไฟป่า โดยฝายชะลอน้ำสามารถรักษาความชื้นให้กับสิ่งแวดล้อม ลดความเร็วของการไหลของน้ำ และป้องกันตะกอนไม่ให้ไหลลงมาตามกระแสน้ำ ใช้ปริมาณน้ำฝนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเติมน้ำบาดาล ให้เกษตรกรบรรเทาทุกข์ได้ทันที

Sika Thailand staff join to built 3 check dams at Saraburi

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามแนวทางตามพระราชดำรัส จึงได้จัดทำโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ำขึ้นที่หนองย่างเสือ ซึ่งเป็นชุมชนในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้คนในชุมชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ไฟป่าที่เกิดซ้ำ และการขาดแคลนน้ำ และเมื่อฝนตก ดินจะถูกชะล้างลงมาตามทางลาดและถูกกัดเซาะ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ฝายชะลอน้ำสามารถรักษาความชื้นให้กับสิ่งแวดล้อม ลดความเร็วของการไหลของน้ำ และป้องกันตะกอนไม่ให้ไหลลงมาตามกระแสน้ำ ทำให้สามารถใช้ปริมาณน้ำฝนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเติมน้ำใต้ดิน ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับเกษตรกรได้ โครงการนี้ใช้ก้อนคอนกรีตซิก้า 17.60 ตัน ซึ่งใช้ในการทดสอบที่โรงงาน แทนที่จะใช้หินขวางทางน้ำและกักตะกอนโดยเรียงเป็นแนวกำแพง ซึ่งปูนซีเมนต์จะใช้เป็นวัสดุในการทำฝายช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

Sika Thailand Building Moisture Retention Dam (Check Dam) Project
Sika Thailand Staffs built 3 check dams to recovery and save forest
Sika Staffs built 3 check dams at Saraburi