27/06/2023

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมป่าไม้ สถานีเพาะชำกล้าไม้ จ.สระบุรี และชาวบ้านชุมชนบ้านหนองจอก ต.หนองย่างเสือ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจากก้อนปูนคอนกรีตที่ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3

ฝายชะลอน้ำสร้างขึ้นเพื่อชะลอความแรงของน้ำป่าไหลหลากในฤดูฝน ลดปัญหาการพังทลายของดินที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี นอกจากการสร้างฝายแล้วในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน จำนวน 600 ต้น บนพื้นที่ 3 ไร่ หรือเทียบเท่ากับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2.85 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ไร่/ปี เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป