22/09/2023

ซิก้า ประเทศไทย มุ่งสร้างความสุขเพื่อสังคมที่ยั่งยืน หนึ่งในภารกิจสำคัญของเรา คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆในชุมชน ห้องน้ำที่เพียงพอและสุขลักษณะ คือ หนึ่งในสิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐาน ที่ซิก้าให้ความสำคัญตลอดมา

กว่า 3 เดือน ที่ทีมจิตอาสาจากซิก้า ร่วมแรงร่วมใจในภารกิจสร้างห้องน้ำเพื่อน้อง ทั้งยังได้ประสบการณ์ในการใช้เคมีภัณฑ์ของซิก้าในการก่อสร้าง จนได้ส่งมอบห้องน้ำที่เสร็จสมบูรณ์จำนวน 6 ห้องให้กับโรงเรียนวัดเขาฉลากอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อนักเรียนและอาจารย์ รวมกว่า 170 คน ได้มีห้องน้ำที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน