16/03/2023

ซิก้า ประเทศไทย ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมสมาชิกช่าง พนักงานโฮมโปร และเมกาโฮม ในชื่อหลักสูตร ครบจบชัวร์กับครอบครัวซิก้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของซิก้ามากยิ่งขึ้น

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ได้จัดขึ้นที่ โฮมโปร เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ รังสิต โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากซิก้า ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ในการทำงาน ตลอดจนสาธิตวิธีการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีต งานกันซึมหลังคา งานพื้น และงานยาแนวรอยต่อ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 45 คน

ซิก้าเชื่อว่า การมอบความรู้เพื่อพัฒนาพันธมิตรของเราในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์งานก่อสร้างเป็นสิ่งสำคัญ เรามีความยินดีที่จะมอบความรู้ และทักษะในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานที่ถูกต้อง และสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น