07/01/2021

ผลิตภัณฑ์น้ำยาผสมคอนกรีตซิก้า รายแรกและรายเดียวที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซิก้ามุ่งมั่นและพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้างอันดับหนึ่งอย่างแท้จริง

Certificate logo TIS-733-2530-chemical admixture

ซิก้า ประเทศไทย มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์น้ำยาผสมคอนกรีตของซิก้า ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 733-2530)  สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต เมื่อเดือนธันวาคม 2563 ทั้งโรงงานชลบุรีและสระบุรี จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทสารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สารลดน้ำ สารหน่วงการก่อตัว สารเร่งการก่อตัว สารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว สารลดน้ำและเร่งการก่อตัว สารลดน้ำพิเศษ สารลดน้ำพิเศษและหน่วงการก่อตัว