15/06/2023

ซิก้า ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันซิก้า (Sika Day) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมกับน้องๆ ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จ.ชลบุรี และกิจกรรมปลูกต้นไม้ 100 ต้น ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จ.สระบุรี

วันซิก้า เป็นวันที่ทำให้เราระลึกถึงความสำคัญของการดูแลกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแบ่งปันน้ำใจ และการสร้างสิ่งที่แตกต่างให้กับคนรอบข้าง เราร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความเห็นอกเห็นใจ และการเกื้อกูลกันให้ขยายออกไปไกลเกินกว่าแค่เพียงในที่ทำงานของเรา

ขอบคุณพนักงานของเรา สำหรับความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำสิ่งที่แตกต่าง เราร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนของเราและที่อื่นๆ ด้วยความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น

"ขอบคุณที่ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันมากกว่าความคาดหมาย"

กิจกรรม Sika Day ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์
บรรยากาศกิจกรรม Sika Day ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์
คุณโรแลนด์ทำกิจกรรม Sika Day ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์
คุณโรแลนด์มอบสิ่งของบริจาค
พนักงานร่วมกิจกรรม Sika Day ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์
"ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันมากกว่าความคาดหมาย"
กิจกรรม Sika Day ที่นิคมหนองแค สระบุรี
กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่นิคมหนองแค สระบุรี
พนักงานร่วมกิจกรรม Sika Day ที่นิคมหนองแค สระบุรี