Sikagard®-62

น้ำยาอีพ็อกซี่แบบสองส่วนประกอบสำหรับเคลือบป้องกันพื้นผิว

Sikagard®-62 เป็นน้ำยาอีพ็อกซี่เรซิ่นแบบสองส่วนประกอบ มีสีในตัว ความหนาสูงและมีความแข็งแกร่ง ใช้เคลือบพื้นผิว

  • ปราศจากสารโซเวนท์
  • ทนทานต่อสารเคมี และรับแรงทางกลได้ดี
  • มีความหนาสูง
  • มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์กันซึม ไม่ยอมให้ของเหลวผ่านได้
  • ง่ายทั้งในส่วนของการผสม และการใช้งาน