Sika MonoTop®-610 T

ซีเมนต์พิเศษส่วนประกอบเดียว สำหรับประสานคอนกรีตและป้องกันสนิมของเหล็กเสริม

Sika MonoTop®-610 T เป็นซีเมนต์พิเศษผสมเสร็จแบบส่วน ผสมเดียวมีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลง ซิลิก้าฟูมและสารยับยั้ง การเกิดสนิม

  • ส่วนผสมเดียว ใช้งานง่าย เพียงผสมกับน้ำสะอาดเท่านั้น
  • สามารถใช้งานได้ง่าย โดยใช้แปรง ลูกกลิ้ง หรือฉีดพ่น
  • ให้ค่าการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับเหล็กเสริม และคอนกรีต
  • ต้านทานการซึมผ่านของน้ำ และคลอไรด์
  • สามารถทำงานบนพื้นผิวที่เปียกชื้น
  • ให้ค่าการรับกำลังทางกลสูง
  • สร้างความเป็นด่างเคลือบป้องกันเหล็กเสริมเนื่องจากมีสัดส่วน ของซีเมนต์สูง
  • มีส่วนผสมของสารยับยั้งการเกิดสนิม