Sikadur®-32 TH

อีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม สำหรับงานเชื่อมประสานคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่

Sikadur®-32 TH เป็นวัสดุประสาน 2 ส่วนผสม ประเภทอีพ็อกซี่ ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย ใช้สำหรับประสาน และช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่

  • ใช้งานง่าย
  • ไม่มีส่วนผสมของสารทำละลาย
  • ใช้ได้ทั้งกับพื้นผิวแห้งและพื้นผิวชื้น
  • มีประสิทธิภาพสูง แม้จะใช้กับพื้นที่ชื้น
  • ใช้งานได้แม้สภาวะอุณหภูมิต่ำ
  • มีค่ารับกำลังแรงดึงสูง (Tensile Strength)