Sika® Arctic Overlay

ไมโครคอนกรีตคุณภาพสูง มีสารซิลิก้าฟูม และเส้นใยเสริมแรง สําหรับงานซ่อมแซมโครงสร้างและพื้นผิวคอนกรีต

Sika® Arctic Overlay เป็นไมโครคอนกรีตพร้อมใช้งาน สามารถปรับลักษณะความข้นเหลวในการเทได้ตามความต้องการ สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์เคลือบเพื่อปกป้องพื้นผิว หรือวัสดุเคลือบพื้นอื่นๆ สามารถลดปริมาณความร้อนที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อใช้ในงานซ่อมแซมปริมาณมาก ไม่จำเป็นต้องเพิ่มหิน กรวด และด้วยส่วนประกอบที่มีปริมาณซิลิก้าฟูมกับสารพอซโซลานิค ทำให้เนื้อวัสดุมีความหนาแน่นสูง ทึบน้ำ และมีความคงทน Sika® Arctic Overlay ประกอบด้วยสารพอซโซลานิก 3 ชนิด คือ ซิลิก้าฟูม เส้นใยเสริมแรง กรวด-ทราย และน้ำยาลดน้ำอย่างมาก ประเภท Viscocrete

  • ได้ส่วนผสมที่ครบถ้วน บรรจุถุงจากโรงงาน
  • ผสม และนำไปใช้งานได้โดยง่าย
  • มีคุณสมบัติการไหลตัวที่ดี
  • เหมาะกับงานซ่อมขนาดใหญ่
  • ให้ค่าความแข็งแรงสูง
  • มีความหนาแน่นสูง และคงทน
  • ไม่เป็นพิษและไม่กัดกร่อน
  • ปราศจากสารคลอไรด์และแร่เหล็ก
  • ทนทานต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน