Sika MonoTop®-614 T

ซีเมนต์มอร์ตาร์คุณสมบัติสูงสำหรับงานฉาบซ่อม

Sika MonoTop®-614 T เป็นซีเมนต์มอร์ตาร์พิเศษ แบบส่วนผสมเดียว ประสิทธิภาพสูง ใช้สำหรับซ่อมแซมโครงสร้าง มีส่วนผสมของโพลิเมอร์ดัดแปลง ซิลิก้าฟูม และเส้นใยไฟเบอร์แรง

  • ใช้งานง่าย เพียงผสมกับน้ำ
  • สามารถทำงานได้ดีเยี่ยม
  • สามารถปรับความข้นเหลวได้
  • ให้การยึดเกาะดี ไม่ไหลย้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานในแนวดิ่ง
  • ให้ค่ารับกำลังทางกลสูง
  • ทนต่อความเย็นได้ดีเยี่ยม
  • สามารถทำงานในแนวดิ่งที่ความหนาสูงสุด 30-50 มม. โดยขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ใช้งานและความหยาบของพื้นผิวที่จะซ่อมแซม
  • ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นพิษ
  • สามารถทำงานโดยใช้วิธีการพ่นแบบเปียกได้ (ปรึกษาทีมเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ที่เหมาะสม)