Sika® Repair Mortar

ซีเมนต์มอร์ต้าเสริมเส้นใยไฟเบอร์ สำหรับงานฉาบซ่อมและแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย

Sika® Repair Mortar เป็นปูนฉาบซ่อมผสมเสร็จที่มีส่วนผสม ของเส้นใยไฟเบอร์เสริมแรงกับสารซิลิก้าฟูม เหมาะสำหรับงาน ฉาบซ่อมแซม และตกแต่งผิวคอนกรีต

  • พร้อมใช้งาน เพียงแต่ผสมน้ำแล้วใช้ได้ทันที
  • ใช้งานง่ายโดยการใช้เกรียงฉาบ
  • แต่งฉาบได้ง่าย ให้พื้นผิวเรียบ
  • มีคุณสมบัติทางกลที่ดีเยี่ยม
  • ทำงานในแนวดิ่งได้ ไม่ไหลย้อย
  • ไม่มีสารระเหย/ ไม่เป็นพิษ
  • สามารถทาสีทับได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการใช้งาน
  • ทำความหนาได้ 1 มม. ถึง 25 มม.