หลังคาเย็นหรือที่เรียกว่าหลังคาสะท้อนแสง หรือหลังคาสีขาว หลังคาเย็นมีความสามารถในการสะท้อนรังสีของดวงอาทิตย์มากกว่า 65% เมื่อเทียบกับหลังคาธรรมดาที่สะท้อนน้อยกว่า 15% หลังคาเย็นสามารถสะท้อนความร้อนเพราะชั้นนอกสุดมีวัสดุสะท้อนแสงพิเศษ

หลังคาเย็นให้ประโยชน์ในระยะยาว ดังต่อไปนี้

 • ลดความจําเป็นในการใช้เครื่องปรับอากาศและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
 • ลดผลกระทบจากเกาะความร้อนในเมือง และชานเมืองลดผลกระทบทางความร้อนต่อภูมิอากาศเฉพาะพื้นที่และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น
 • ลดความร้อนภายในอาคาร เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัย
 • เพิ่มความทนทานและรูปลักษณ์ของหลังคาโดยการลดอุณหภูมิวัสดุอย่างมาก และช่วยยืดอายุการใช้งานของหลังคา

อะไรทําให้ระบบหลังคาเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี?

กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นกันซึมสำหรับหลังคาเรียบ รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแทบทุกรูปแบบ

ข้อกําหนด ระบบหลังคาเย็น
ค่าดัชนีสะท้อนแสงอาทิตย์เริ่มต้นสูง (SRI)

ค่าการสะท้อนแสงสูงหลังจากเปิดรับแสง (การสะท้อนแสงลดลงเล็กน้อยในช่วงปีแรกจนกว่าจะถึงจุดคงที่) 

→ประโยชน์ของหลังคาเย็น (ลดการใช้พลังงานอย่างมีนัยสําคัญ) จะยังคงอยู่ตลอดอายุการใช้งาน

คุณสมบัติการชำระล้างที่ดีช่วยให้ค่า SRI กลับคืนใกล้เคียงกับค่าเริ่มต้นเกือบ 100%

→ต้องพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีสําหรับสภาพภูมิอากาศที่เฉพาะเจาะจง
ข้อกําหนด LEED สําหรับ LEED Credit 5, Option 1
ข้อกําหนด LEED สําหรับ LEED อื่น ๆ
แผ่นกันซึมชั้นเดียว (FPO และ PVC)
กันซึมชนิดเหลวและสารทาเคลือบ (เทคโนโลยีเฉพาะ)
ความเข้ากันได้กับระบบหลังคาทั้งหมดรวมทั้งอุปกรณ์เสริม

ความทนทานสูง ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

→อุณหภูมิพื้นผิวที่ลดลงช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน

ประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม (EPD)

ตัวอย่างระบบหลังคาเย็นของซิก้า

ระบบกันซึมแบบแผ่นด้วยการยึดด้วยสกรู (Mechanically Fastened)
Cool roof system buildup 3D rendering with Sika roof membrane
 • กันซึมแบบแผ่นพีวีซี Sarnafil® S 327 ยึดด้วยสกรูลงบนพื้นด้วย Sarnafast® SBF 6.0 mm และ Sarnafast® Washer KTL
 • ฉนวนกันความร้อนใหม่
 • พื้นผิวคอนกรีตเดิมหรือพื้นผิวคอนกรีตใหม่
ระบบกันซึมแบบแผ่นด้วยการติดกาว
Cool roof system buildup 3D rendering with Sika roof membrane
 • กันซึมแบบแผ่นพีวีซี Sarnafil® G 410 L Felf ติดกาวบนฉนวนด้วยกาว Sarnacol® 2142 S
 • ฉนวน PIR, EPS/XPS ติดกับแผ่นกันความชื้นด้วย Sika® RoofBond หรือ ใช้สกรูยึด
 • แผ่นกันความชื้นแบบมีกาวในตัว Sarnavap® 5800 SA
 • พื้นผิวคอนกรีต (หรือไม้/เหล็ก)
ระบบกันซึมแบบทาเคลือบ
Cool roof system buildup 3D rendering with Sika roof membrane
 • ทากันซึมชั้น Top coat ของ Sikalastic®-501 Roofseal Plus 1-3 ชั้น
 • เสริมความแข็งแรงด้วย เส้นใยเสริมแรง Sikalastic® Fleece / Sika Reemat Premium
 • ทากันซึมชั้น Base coat ของ Sikalastic®-501 Roofseal Plus
 • พื้นผิวคอนกรีต

โครงการอ้างอิงของเรา