Davco GLASSBLOCK DUSTLESS

กาวยาแนว สำหรับบล็อกแก้ว

Davco GLASSBLOCK DUSTLESS เป็นกาวยาแนวที่มีส่วนผสม
ของสารโพลิเมอร์พิเศษ สำหรับบล็อกแก้ว ด้วยเทคโนโลยีไร้ฝุ่น
สูตรพิเศษ Davco GLASSBLOCK DUSTLESS สามารถลด
ปริมาณฝุ่นลง 80% เมื่อเปรียบเทียบกับกาวยาแนวทั่วไป 
จึงช่วยให้การทำงานมีความปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น

  • สำหรับยาแนวร่องกระเบื้องบล็อกแก้วที่มีความกว้างขนาด 5 - 20 มม
  • ช่วยป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรีย
  • แข็งแรง ยึดเกาะเยี่ยม ทนทานต่อการแตกร้าว
  • ทนต่อรังสียูวี