เทปูนนอนชริ้งเกร้าท์เสร็จแล้วต้องรอนานแค่ไหน จึงจะใช้งานได้

ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านค่ากำลังรับแรงอัด ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่น
ถ้าต้องการค่ากำลังรับแรงอัด 250 KSC สามารถใช้งานได้หลังจากเทไปแล้ว 24 ชั่วโมง

Posted on: 18/05/2021
อยากทราบวิธีคำนวณปริมาณการใช้ปูนเกร้าท์/ 1 คิว ใช้ปูนเกราท์กี่ถุง

การคำนวณปริมาณการใช้ปูนเกร้าท์ จะคำนวณหาปริมาณพื้นที่เป็นหน่วย คิว (ลูกบาศก์เมตร) โดย 1 คิว ใช้ปูนเกร้าท์ประมาณ 1,875 กิโลกรัม และการคำนวณหาพื้นที่ เราต้องรู้ขนาดของพื้นที่ (กว้าง x ยาว x สูง)
ยกตัวอย่าง เช่น ต้องการเทเกร้าท์ ใต้ฐานเสา ขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 50 ซม. และ ลึก 5 ซม. จำนวนทั้งหมด 9 ฐาน สามารถคำนวณได้ดังนี้ 0.3 x 0.5 x 0.05 x 9 x 1,875 = 126.56 กิโลกรัม

Posted on: 18/05/2021
ปูนนอนชริ้งเกร้าท์ผสมหินเกล็ดได้หรือไม่

ได้ หากโพรงหรือช่องที่ต้องการเกร้าท์มีขนาดใหญ่ สามารถผสมหินเกล็ดเพิ่มได้ ตามขนาดหินเกล็ดและสัดส่วนการผสมที่แนะนำในเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น
ปูนเกร้าท์ซิก้ารุ่นที่สามารถผสมหินเกล็ดได้ คือ SikaGrout®-214-11 TH, SikaGrout®-214-11 HF, LANKO 701 CLAVEX

Posted on: 18/05/2021
ทำไมเทปูนนอนชริ้งเกร้าท์กลางแดดจัดแล้วปูนแตก

เนื่องจากปูนเกราท์ มีคุณสมบัติการเซ็ตตัวที่เร็ว เมื่อผสมปูนเกร้าท์กับน้ำแล้ว ปูนเกราท์จะมีความร้อน หากทำงานหรือเทปูนเกร้าท์บนพื้นผิวที่มีความร้อน หรือบริเวณที่มีแสงแดดจัด ปูนเกราท์ก็จะเกิดความร้อนสูงเกินไป ทำให้เกิดการแตกร้าว
แนะนำให้เทปูนเกร้าท์ในช่วงบ่ายแก่หรือเย็น ในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรง และไม่มีลมแรงจัด นอกจากนี้ ต้องรีบบ่มผิวทันทีที่ปูนเริ่มเซ็ทตัว อย่างน้อย 3 วัน

Posted on: 13/05/2021
การผสมปูนนอนชริ้งเกร้าท์ ใช้แค่มือผสมเอง ไม่ต้องใช้เครื่องผสมได้หรือไม่

ไม่แนะนำให้ใช้เพียงมือผสมเอง เนื่องจากการผสมด้วยมือ (ไม่ได้ใช้เครื่องผสม) จะต้องใช้เวลาในการผสมนานมาก และไม่สามารถทำให้วัสดุผสมเข้ากันได้ดีจริง ซึ่งจะมีผลต่อการใช้งานด้วย

Posted on: 13/05/2021
ใช้ปูนนอนชริ้งเกร้าท์ไปฉาบซ่อมได้หรือไม่

ไม่ได้ เนื่องจากปูนนอนชริ้งเกร้าท์มีลักษณะเหลว ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานเทเข้าช่องว่างและรูโพรงเท่านั้น ซึ่งก่อนเทเกร้าท์ต้องทำการเช็คให้ดีก่อนว่า แบบที่ติดตั้งนั้นดีและไม่รั่ว เพราะถ้าติดตั้งแบบไม่ดีจะทำให้เกร้าท์รั่วไหลออกมานอกแบบได้

หากต้องการฉาบซ่อมตกแต่งผิว คลิกที่นี่ดูผลิตภัณฑ์สำหรับงานซ่อม

Posted on: 13/05/2021
ถ้าเทปูนนอนชริงค์เกราท์หนากว่าที่กำหนดจะเป็นอย่างไร

ถ้าเทหนากว่าที่กำหนดจะเกิดความร้อนสูงขณะเซ็ตตัว จึงมีโอกาสเกิดการแตกร้าวได้สูง

Posted on: 13/05/2021
ปูนนอนชริ้งเกร้าท์ เทหนาสูงสุดได้กี่เซ็นติเมตร

ปูนนอนชริ้งเกร้าท์สามารถเทได้ความหนาสูงสุดประมาณ 5-7 ซม. ต่อ 1 ชั้น ขึ้นอยู่กับรุ่น เช่น
SikaGrout -212 GP, SikaGrout -212 -11 TH และ Lanko 701 เทได้หนาสุด 5 ซม.ต่อ 1 ชั้น
SikaGrout -214-11 TH เทได้หนาสุด 7 ซม.ต่อ 1 ชั้น
ในกรณีที่ความหนามากกว่ากำหนด แนะนำให้เทเป็นชั้นๆ

Posted on: 13/05/2021