LANKO 731 STRUCTURE REPAIR

ปูนซ่อมผสมไฟเบอร์ สำหรับงานฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง

LANKO 731 STRUCTURE REPAIR เป็นปูนทรายผสมเสร็จ ใช้สำหรับงานซ่อมแซมโครงสร้าง

• ทำความหนาในแต่ละชั้นได้สูงถึง 35 มม.
• รับแรงอัดได้สูง
• การยึดเกาะดีเยี่ยม
• ใช้งานได้ง่าย
• แห้งตัวเร็ว