2019
กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมในพื้นที่ 43 ไร่บนถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โครงการประกอบไปด้วยศูนย์การค้า, อาคารสำนักงาน 3 อาคารภายใต้โครงสร้างเดียวกัน และอาคารที่อยู่อาศัยทั้งหมดอีก 3 อาคาร ทั้งหมดถูกออกแบบภายใต้แนวคิด "Third Place" ให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญแห่งที่ 3 เพื่อการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนกรุงเทพฯ 

Refurbishment Roof 101 True Digital Park, Bangkok

ข้อกำหนดของโครงการ

ปรับปรุงหลังคา ลูกค้าต้องการใช้กันซึมชนิดทาเคลือบด้วยระบบ Sika LAM

แนวทางแก้ปัญหาโดยซิก้า

ทาเคลือบผิวคอนกรีตด้วยระบบ SikaRoof® Pro-3 AP

ผลิตภัณฑ์ซิก้าที่ใช้ในโครงการ

Sikalastic®-632 R

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ
ทรู คอร์ปอเรชั่น

บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
Retrofit Structure Specialist Co., Ltd.

ที่ตั้งโครงการ
กรุงเทพมหานคร

ปี
2019

ดาวน์โหลด