2020
นครปฐม, ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตั้งอยู่ที่อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่สุดของมหาวิทยาลัยมหิดล มีสมาพันธ์นักศึกษาตั้งอยู่ในวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี หอพักนักศึกษา และบุคลากรจำนวนมาก รวมทั้งคอนโดมิเนียม  

ข้อกำหนดโครงการ

หลังคาคอนกรีตใหม่ ลูกค้าต้องการใช้กันซึมหลังคาชนิดทาเคลือบด้วยระบบ Sika LAM

แนวทางแก้ปัญหาโดยซิก้า

เคลือบพื้นผิวคอนกรีตด้วยระบบ SikaRoof® Pro-1 AP

ผลิตภัณฑ์ซิก้าที่ใช้ในโครงการ

Sikalastic®-632 R

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
Asia Green Material Co., Ltd.

ที่ตั้งโครงการ
นครปฐม

ปี
2020

ดาวน์โหลด