SikaGrout®-212 GP

ซีเมนต์พิเศษไม่หดตัว สำหรับงานเกร้าท์ทั่วไป

SikaGrout®-212 GP เป็นซีเมนต์มอร์ต้าชนิดพิเศษผสมเสร็จ ไม่หดตัว และไหลปรับระดับผิวหน้าได้เอง ได้รับการพัฒนาเพิ่มระยะเวลา การทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

  • มีความเหลวและไหลตัวดี
  • มีการคงรูปร่างที่ดี
  • ค่ารับกำลังอัดสูง สามารถปรับความข้นเหลวได้
  • ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
  • ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน
  • ผสมเสร็จพร้อมใช้งาน
  • ประหยัด
  • ทนต่อแรงกระแทก