SikaGrout®-214-11 TH

ซีเมนต์พิเศษไม่หดตัว และรับกำลังอัดสูง สำหรับงานเทปริมาณมาก

SikaGrout®-214-11 TH เป็นซีเมนต์มอร์ต้าชนิดพิเศษผสมเสร็จ ไม่หดตัว และไหลปรับระดับผิวหน้าได้เอง ได้รับการพัฒนา เพิ่มระยะเวลาการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ ในสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

  • มีความเหลวและไหลตัวดี
  • มีการคงรูปร่างที่ดี
  • ค่ารับกำลังอัดสูง สามารถปรับความข้นเหลวได้
  • ไม่มีน้ำเยิ้มบนผิวหน้า
  • ไม่เป็นพิษ ไม่กัดกร่อน
  • ผสมเสร็จพร้อมใช้งาน
  • ประหยัด
  • ทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือน