อุตสาหกรรมน้ำมีความสำคัญต่อประชากรโดยเฉพาะการใช้น้ำในที่อยู่อาศัย การพาณิชยกรรม และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำดื่มและการบำบัดน้ำเสีย โดยโรงผลิตน้ำและถังเก็บน้ำจะเก็บน้ำ ทำการกรองเพื่อกำจัดตะกอนและสิ่งปนเปื้อน ก่อนจะส่งน้ำไปยังผู้ใช้ปลายทาง เช่น ครัวเรือน ผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร โรงบำบัดน้ำเสียและท่อระบายน้ำ จะทำการเก็บ กำจัด และบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ

การใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทั่วโลกของโครงสร้างก่อสร้างใหม่ด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับน้ำต่อปี อยู่ที่ 5-6% ในขณะเดียวกันโครงสร้างก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับน้ำที่มีอยู่แล้ว เป็นจำนวนมากกำลังได้รับการปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้น

ตลาดโครงสร้างก่อสร้างใหม่ด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับน้ำทั่วโลกเติบโต 5-6% ต่อปี และเติบโต
10%
ในอินเดียและจีน ¹
80%
ของน้ำเสียทั้งหมด ยังคงไม่เคยผ่านการบำบัด ¹
ในยุโรป มีท่อระบายน้ำสาธารณะยาวเฉลี่ย
7.3 เมตร
ต่อชาวยุโรปหนึ่งคน.²
ปี 2020 ประชากรประมาณ
4.2 พันล้านคน
สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขอนามัยที่มีการจัดการอย่างปลอดภัย ³

สิ่งอำนวยความสะดวกในด้านน้ำดื่มแยกตามภูมิภาค

Pie chart graphic showing breakdown of drinking water facilities by region
ซิก้ามีส่วนร่วมในโครงสร้างก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวกับน้ำ
ในทุกทวีป
(ยกเว้นแอนตาร์กติกา)
ทั่วโลกมีโรงงานบำบัดน้ำเสีย ประมาณ
60,000 แห่ง
โดยประมาณ 25,000 แห่ง อยู่ในยุโรป ⁴
สหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว มีน้ำรั่วไหล
23 พันล้าน
ลิตร ในแต่ละวัน ¹

สร้างสิ่งที่ดีกว่ากับซิก้า

La Wantzenau waste water treatment plant refurbishment in Strasbourg, France drone photo birds eye view

ความต้องการน้ำสะอาดที่เพิ่มขึ้น การขาดแคลนน้ำ และมลพิษทางน้ำทั่วโลก ทำให้กฎระเบียบที่เข้มงวดและมาตรฐานสำหรับการจัดการด้านน้ำถูกนำมาใช้ ซิก้ามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมที่มีคุณค่าด้วยแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับการก่อสร้างและงานซ่อมแซม เพื่องานก่อสร้างโครงสร้างที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำให้ดียิ่งขึ้น
ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและระบบของผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกความต้องการและข้อกำหนดของเจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา ในทุกพื้นที่ทั่วโลก วิศวกรของเราสามารถให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอดทั้งโครงการ เช่น นำเสนอระบบกันซึมที่ดีที่สุด รายละเอียดเพื่อการออกแบบ รายละเอียดต่างๆในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื่อให้การติดตั้งผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จและสมบูรณ์ รวมถึงแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับโครงการที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไข

ระบบและผลิตภัณฑ์สำหรับการจัดการน้ำอุตสาหกรรม