18/03/2024

เพื่อแสดงถึงความร่วมมือ และความตระหนักรู้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน [Circular Economy] ซิก้า ประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญ Sika Circular ในวันที่ 18 มีนาคม ซึ่งตรงกับวัน Global Recycling Day 2024 โดยเชิญชวน เพื่อนพนักงาน ร่วมกันสร้างคุณค่าจากสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ภายใต้แนวคิด Waste to Value

โดยกิจกรรมของแคมเปญนี้ เพื่อนๆ ชาวซิก้า ให้ความสนใจร่วมบริจาคยูนิฟอร์มเก่าที่ไม่ได้ใช้ เพื่อรวบรวมเข้ากระบวนการรีไซเคิลให้กลายเป็นผ้าใหม่ และถักทอเป็น "เสื้อรักษ์โลก - Sustainabili-tee” สำหรับทุกคน

ทุกเส้นด้ายที่ถักทอใหม่นี้มีความหมาย เป็นตัวแทนของความร่วมมือ และการตระหนักรู้ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน [Circular Economy] โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเนื้อผ้ารีไซเคิล 100% ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้น้ำ พลังงาน และการปล่อย CO2 รวมถึงลดการใช้สารเคมีในกระบวนการฟอกผ้า

นอกจากความริเริ่มด้านความยั่งยืนของซิก้าในการพัฒนาโซลูชั่น และผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานประสิทธิภาพและความยั่งยืนเข้าด้วยกันแล้ว ซิก้า ยังมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผู้คน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

โดยแคมเปญ Sika Circular ภายใต้โครงการ Sika Cares เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ความยั่งยืนระดับโกลบอล ซิก้า ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผู้คน และสิ่งแวดล้อม ในชุมชนท้องถิ่นที่ซิก้าดำเนินงานอยู่ทั่วโลก โครงการนี้ เริ่มในปี 2019 สนับสนุนในด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความรู้สึกของความเชื่อมโยงในหมู่เพื่อนพนักงานซิก้า ในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งมอบความยั่งยืนคืนกลับสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

Sika Circular
Sika Circular
Sika Circular
Sika Circular