09/12/2022

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2557 และสนับสนุนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7

ในปี 2565 นี้ ซิก้าได้บริจาคเงินให้กับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ของซิก้า จำนวน 14 ท่านเข้าร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ปลอกแขนป้องกันการดึงสายน้ำเกลือในเด็กเล็ก (No-No Arm Bands) และเป็นอาสาสมัครในวันตรวจคัดกรองผู้ป่วยอีกด้วย

ซิก้า ประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นปีที่ 7
อาสาสมัครเข้าร่วมทีมลงทะเบียน
อาสาสมัครร่วมทำของแจกให้ผู้มาร่วมคัดกรอง
อาสาสมัครร่วมทำของแจกให้ผู้มาร่วมคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมคัดกรอง
แจกของขวัญให้แก่ผู้เข้าร่วมคัดกรอง