27/02/2023

ซิก้า ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มในการออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 6-9 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา ซึ่งภารกิจนี้เป็นการมอบรอยยิ้มและโอกาสในชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ แผลไฟไหม้ ยึดติด หดรั้ง และใบหน้าผิดรูป ให้ได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อาสาสมัครและทีมงานมูลนิธิ

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ เกิดจากความผิดปกติในพัฒนาการของทารกในช่วง 3 เดือนแรก ของการตั้งครรภ์ ซึ่งมีสาเหตุหลายอย่าง เช่น พันธุกรรม หรือ สิ่งแวดล้อม การเจ็บป่วยของมารดาขณะตั้งครรภ์ การได้รับยาบางชนิดที่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ โดยสถิติในประเทศไทยมีเด็กทารก 1 ใน 450 ราย เกิดมามีภาวะปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ ทั้งสองอย่าง หรือประมาณ 1,500 คนต่อปี การรักษาต้องใช้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และเข้ารับการผ่าตัดหลายครั้งในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้สามารถกินได้ หายใจได้ พูดได้ และลดความผิดปกติที่จากความบกพร่องทางพัฒนาการ

ในปี 2566 ซิก้า ประเทศไทย ได้บริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จำนวน 2,000,000 บาท และจะเข้าร่วมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2 ครั้ง ใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา (เดือนกุมภาพันธ์) และจังหวัดตาก (เดือนพฤศจิกายน)

การผ่าตัดในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีผู้ป่วยเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 62 ราย และได้เข้ารับการผ่าตัด จำนวน 41 ราย อาสาสมัครของซิก้าที่มีผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 11 คน เข้าร่วมภารกิจจิตอาสาในครั้งนี้

คุณโรแลนด์ ไวเดอร์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค
ผุ้เข้าร่วมคัดกรอง
อาสาสมัครเข้าเยี่ยมผู้รอรับการผ่าตัด
ผุ้เข้าร่วมคัดกรอง
อาสาสมัครเยี่ยมผู้รอรับการผ่าตัด
คุณโรแลนด์ กับผู้ป่วยที่เข้าคัดกรอง