17/11/2023

ซิก้า ประเทศไทย เชื่อมั่นในพลังของการแบ่งปันและการให้กลับคืนสู่สังคม ในเดือนนี้ ซิก้าได้สนับสนุน “มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม" ด้วยการออกหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก โครงการนี้เป็นการมอบรอยยิ้มและโอกาสในชีวิตให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ นิ้วติด นิ้วเกิน แผลยึดติดหดรั้ง และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ให้ได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณโรแลนด์ ไวเดอร์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค

ในปี 2566 ซิก้า ประเทศไทย ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จำนวน 2,000,000 บาท และเข้าร่วมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2 ครั้ง ใน 2 จังหวัด ได้แก่ ครั้งที่ 1 จังหวัดพะเยา ที่โรงพยาบาลพะเยา ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งที่ 2 จังหวัดตาก ที่โรงพยาบาลแม่สอด ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ซิก้า ไม่ได้เพียงสนับสนุนทางการเงิน แต่เรายังมีทีมจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจ รวมถึงการมอบหมอนผ้าห่ม และสิ่งของจำเป็น เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วย

ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซิก้า ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โปรเจค "SikaCares" ด้วยหัวใจของเรา อยู่ที่การแบ่งปัน และเราเชื่อมั่นว่ารอยยิ้มหนึ่ง สามารถเปลี่ยนโลกได้

ภารกิจครั้งล่าสุดนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้ป่วยเข้ารับการคัดกรอง จำนวน 158 คน และได้เข้ารับการผ่าตัด จำนวน 107 คน ขอขอบคุณทีมแพทย์ และทีมจิตอาสาทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างรอยยิ้มไปด้วยกัน