Sika Waterbar® O VN

แผ่นยางกันซึมพีวีซี ชนิดยืดหยุ่น

Sika Waterbar® O VN ผลิตจากพีวีซีชนิดยืดหยุ่น ผ่านการออกแบบ มาเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของน้ำบริเวณ รอยต่อเพื่อการก่อสร้าง (construction joints) หรือรอยต่อเพื่อการขยายตัว (expansion joints) ในโครงสร้างคอนกรีต Sika Waterbar® O VN มีหลายขนาดและรูปแบบเพื่อให้เหมาะ กับการใช้งานทุกประเภท

  • ป้องกันปัญหาน้ำซึมได้ทันที เมื่อคอนกรีตเกิดการแข็งตัว
  • มีรูปแบบเป็นร่องและสัน ช่วยป้องกันปัญหาน้ำซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเชื่อมที่หน้างานสามารถทำได้ง่าย ในกรณีที่มีใบมีดเชื่อม
  • ทนสารเคมีได้ดี
  • มีให้เลือกหลายรูปแบบ สำหรับหน้างานทุกประเภท