เนื่องจากลักษณะของคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างที่สร้างขึ้นจึงแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ทำให้มีรอยต่อเกิดขึ้น ซึ่งรอยต่อมี 3 ประเภท คือ รอยต่อก่อสร้าง รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหว และรอยต่อเชื่อมต่อ สิ่งสำคัญของการยาแนวรอยต่อ คือ การลดน้ำเข้าให้น้อยที่สุดและสร้างกำแพงกันน้ำที่ปลอดภัย การปิดรอยต่อจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนตามการขยายและหดตัวของรอยต่อที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อที่แนะนำสำหรับใช้ในงานก่อสร้างทุกประเภทและงานกันซึมรอยต่อโครงสร้าง มีดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์สำหรับปิดรอยต่อกันรั่วซึม

Illustration of Sika red hydrophilic gasket at concrete foundation joint
ปะเก็นชนิดบวมน้ำ

แนวทางแก้ไขปัญหารอยต่อระหว่างก่อสร้างและผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันน้ำรั่วซึมรอยต่อ ประกอบด้วย SikaSwell® profiles แหวน และปืนที่ใช้ยิง

ข้อดี:
 • ช่วยประหยัดได้มากขึ้น
 • ไม่มีผลกระทบต่อแบบหล่อหรือการเสริมแรง
 • สามารถใช้งานร่วมกับระบบกันซึมได้
 • ได้รับการทดสอบและรับรองอย่างเป็นระบบ
 • มีให้เลือกหลายชนิดตามความต้องการ
   
Illustration of Sika yellow waterbar waterproofing at concrete foundation
เทอโมพลาสติก

Waterbar ใช้สำหรับปิดรอยต่อกันรั่วซึมสำหรับรอยต่อโครงสร้าง และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับรอยต่อแบบเคลื่อนตัวได้ Waterbar มีให้เลือกหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัสดุ และความต้องการของโครงการ

ข้อดี:
 • ง่ายต่อการออกแบบสำหรับรอยต่อโครงสร้างและรอยต่อแบบเคลื่อนตัวได้
 • เชื่อมต่อได้ง่ายด้วยลมร้อน
 • ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างและขนาดที่แตกต่างกันตามความต้องการ
 • สามารถเชื่อมต่อชิ้นส่วนของ waterstop มาจากโรงงาน
 • สามารถฝังติดยางกันซึมไว้ได้ทั้งภายในเนื้อคอนกรีตและภายนอกเนื้อคอนกรีต
Illustration of Sika injection SikaFuko system below concrete foundation
ระบบท่อฉีด

ระบบอัดฉีดผ่าน SikaFuko® โดยทั่วไปจะใช้เป็นระบบสำรองหรือเสริม เพื่อปิดรอยต่อในงานก่อสร้าง รอยต่อที่มีการเคลื่อนไหว และรอยต่อเชื่อมต่อ (เช่น ผนังไดอะแฟรม) สำหรับรายละเอียดควรเลือกวัสดุอัดฉีดซิก้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน

ข้อดี:
 • เหมาะสำหรับงานที่มีความต้องการเร่งด่วน
 • ไม่มีผลกระทบต่อแบบหล่อและการเสริมกำลัง
 • ระบบสามารถทำงานได้โดยลำพัง (Stand alone) หรือเป็นระบบสำรอง
 • ทำให้รอยต่อสมบูรณ์และป้องกันไม่ให้น้ำเข้า
 • เป็นระบบอัดฉีดซ้ำ
Illustration of Sikadur Combiflex waterproofing joint tape at concrete foundation
เทปกาว

ระบบ Sikadur-Combiflex® SG System หรือ Sika® Dilatec® เป็นระบบการใช้เทปกาวยึดติดกับอีพ๊อกซี่เรซิ่นบนแผ่นเมมเบรน เหมาะสำหรับการก่อสร้างและรอยต่อขยายตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดรอยต่อของชิ้นส่วนสำเร็จรูป

 

ข้อดี:
 • ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานกับน้ำดื่ม
 • สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการก่อสร้างได้อย่างง่ายดาย
 • ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวที่หลากหลาย
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • บำรุงรักษาได้ง่าย

ประเภทของรอยต่อในงานก่อสร้างทั่วไป

รอยต่อก่อสร้าง
Construction joint illustration

ข้อต่อการก่อสร้างออกแบบมาเพื่อแบ่งพื้นที่ของโครงสร้างคอนกรีตออกเป็นส่วนๆ ด้วยเหตุผลด้านเวลาการทำงาน ทำให้การเทคอนกรีตไม่ต่อเนื่อง หรือเพื่อการถ่ายโอนแรงของโครงสร้าง การเสริมแรงในรอยต่อการก่อสร้างจึงต่อเนื่องกันตลอดทั้งรอยต่อ

รอยต่อเชื่อมต่อ
Connection joint illustration

รอยต่อเชื่อมต่อเป็นรอยต่อแนวระนาบหรือเว้า ซึ่งแยกส่วนคอนกรีตผ่านความหนาโดยไม่มีการกำหนดช่องว่างรอยต่อ การเสริมแรงในรอยต่อเชื่อมต่อไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อส่วนของคอนกรีตหดตัว อาจทำให้รอยต่อเคลื่อนไหว (รอยต่อเปิด) และเมื่อขยายตัวอาจทำให้เกิดแรงดันได้

รอยต่อแบบเคลื่อนไหว (รอยต่อขยายตัว)
Movement Joint (Expansion joint) - Illustration

รอยต่อเคลื่อนไหวหรือรอยต่อขยายตัวจะแยกชิ้นส่วนตลอดตามความหนาด้วยความกว้างของรอยต่อที่กำหนดไว้ การเสริมแรงในรอยต่อที่เคลื่อนไหวเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง รอยต่อเคลื่อนไหวจะมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และ/หรือน้ำหนัก หรือการทรุดตัวในทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทางของพื้นที่ ส่วนหรือโครงสร้างที่ถูกแบ่งโดยรอยต่อ

รอยต่อควบคุม (ควบคุมรอยแตกนํา รอยต่อหลอก หรือรอยต่อหดตัว)
Joint illustration with controlled crack-induced

รอยต่อควบคุมในผนัง ตัวอย่างเช่น รอยต่อที่มีไว้สำหรับควบคุมรอยแตกที่กำหนดโดยการตัดขวางทางวิศวกรรมคอนกรีตและการสร้างจุดควบคุมรอยแตกตลอดแนวคอนกรีต สิ่งเหล่านี้ช่วยลดความเครียดเนื่องจากอุณหภูมิและการหดตัว ซึ่งจะช่วยป้องกันการแตกร้าวที่ไม่มีการควบคุมในผนัง การแตกร้าวจะเกิดขึ้นตามที่ออกแบบและตำแหน่งที่กำหนด

ตัวอย่างการใช้งาน

Male applicator applying Sikadur Combiflex to joint in concrete facade of building with hand trowel
Image: การประยุกต์ใช้ Sikadur-Combiflex® เพื่อร่วมกันในคอนกรีต
Application of joint waterproofing - Sikafuko Injection
Image: การประยุกต์ใช้ระบบท่อฉีด® SikaFuko
Man applying Sikaswell joint Waterproofing
Image: การประยุกต์ใช้ Sikaswell® ใช้ปืนเคลือบหลุมร่องฟัน