SikaSwell® S-2

วัสดุยาแนวชนิดบวมน้ำ

SikaSwell® S-2 เป็นวัสดุยาแนวส่วนผสมเดียว เมื่อสัมผัสกับน้ำ จะบวมตัวออก ใช้สำหรับปิดรอยต่อโครงสร้างและรอยเจาะ ในคอนกรีตทุกประเภท และใช้ในการเชื่อมติด SikaSwell® A, SikaSwell® P profiles และ Sika® Hydrotite CJ-Type กับโครงสร้างได้

  • ส่วนประกอบเดียว ใช้งานง่ายและรวดเร็ว
  • เป็นโซลูชั่นการปิดรอยต่อราคาประหยัด
  • ใช้ปิดรอยต่อและรายละเอียดต่างๆ ได้หลากหลาย
  • อัตราการขยายตัวที่เหมาะสม ทำให้คอนกรีตสดไม่แตกเสียหาย
  • สามารถกันน้ำได้อย่างถาวร (ทั้งเปียกและแห้งแบบสลับกัน)
  • ยึดติดได้ดีกับพื้นผิวหลากหลายประเภท
  • การรับรองระบบ BBA กับ SikaSwell® A-2010