Sika Waterbar® V VN

แผ่นยางกันซึมพีวีซี ชนิดยืดหยุ่น

Sika Waterbar® V VN ผลิตจากพีวีซีชนิดยืดหยุ่น ผ่านการออกแบบ มาเพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของน้ำ บริเวณรอยต่อแบบก่อสร้าง    (construction joints) ในโครงสร้างคอนกรีต

  • ป้องกันปัญหาน้ำซึมได้ทันที เมื่อคอนกรีตเกิดการแข็งตัว
  • มีรูปแบบเป็นร่องและสัน ช่วยป้องกันปัญหาน้ำซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเชื่อมที่หน้างานสามารถทำได้ง่าย ในกรณีที่มีใบมีดเชื่อม
  • ทนสารเคมีได้ดี
  • มีให้เลือกหลายรูปแบบ  สำหรับหน้างานทุกประเภท