Davco® Clean Grout

กาวยาแนวกระเบื้องสูตรพรีเมี่ยม CG2WA

Davco® Clean Grout เป็นกาวยาแนวกระเบื้องผสมสำเร็จ สูตรพรีเมี่ยม CG2WA ที่มีส่วนผสมของสารโพลิเมอร์พิเศษ พร้อมคุณสมบัติการกันน้ำ ช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ตะไคร่น้ำ และราดำ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดคราบสกปรกฝังแน่น หรือการเสื่อมสภาพของยาแนวได้ สามารถใช้งานได้ทั้งพื้นที่ภายใน และภายนอกอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน ระเบียงอาคาร และพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ

  • Clean+ technology สะอาดมากกว่าด้วยสูตรไฮจีนิค ป้องกันการเติบโตของแบคทีเรีย ตะไคร่น้ำ ราดำและราชนิดอื่นๆ 
  • ป้องกันน้ำซึม รูพรุนต่ำ ลดคราบสกปรกฝังแน่น
  • แข็งแรง ยึดเกาะดี ทนทานต่อการแตกร้าว
  • ทนทานต่อน้ำยาทำความสะอาด