2021
บอลิคำไซ, ประเทศลาว

เขื่อนน้ำเทิน 1 ตั้งอยู่บนแม่น้ำกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเขื่อนขนาดใหญก่อสร้างด้วยคอนกรีตบดอัดแน่น (RCC) สันเขื่อนยาว 771 เมตร สูง 177 เมตร เนื้อที่อ่างเก็บน้ำ 9,360 เฮกตาร์ หรือประมาณ 58,500 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร กำลังการผลิต 650 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟาได้ 2,562 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี

เขื่อนน้ำเทิน
เขื่อนน้ำเทิน
เขื่อนน้ำเทิน
เขื่อนน้ำเทิน

ข้อกำหนดของโครงการ

น้ำเทิน 1 HPP จะเป็นเขื่อนแรงโน้มถ่วงโค้ง RCC สูงสุดในประเทศลาว ณ วันนี้ ปริมาณคอนกรีตของเขื่อนหลักคาดว่าเกือบเท่ากับ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร ซิก้าประเทศไทยมีส่วนร่วมในโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการ EW2 โดยการจัดหาน้ำยาผสมคอนกรีตเสริมเหล็กให้กับผู้รับเหมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง มกราคม 2560 เพื่อสร้างอุโมงค์

แนวทางแก้ปัญหาโดยซิก้า

ซิก้า ประเทศไทย นำเสนอส่วนผสมคอนกรีตหลักโดยใช้แนวคิดเฟล็กซิแบ็ก แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวคิดที่นอกจากจะประหยัดแล้ว ยังจำกัดการสิ้นเปลืองของบรรจุภัณฑ์เปล่าในไซต์งานอีกด้วย ซิก้า ประเทศไทย จัดหา Waterstop แบบพิเศษและคุณภาพสูงจาก Sika Greenstreak และ Sika Germany (Tricosal) และยังจัดหาผลิตภัณฑ์ Sika อื่นๆ สำหรับงานตกแต่ง เช่น งานพื้น, ปูนเกร้าท์ , กาวยาแนวรอยต่อ

ผลิตภัณฑ์ซิก้าที่ใช้ในโครงการ

น้ำยาผสมคอนกรีต

Plastiment ®TM 28
Sigunit® L53 TH
SikaPlast® 204 TH
Sikament® 520
SikaFiber® Force PP48
Sika® Separol® W-398 C
Antisol® E
Antisol® S

ผลิตภัณฑ์งานพื้นและเคลือบผิว

Sikafloor®-3 QuartzTop
Sikafloor® ColourSeal
Sikafloor® ProSeal-22
Sikafloor® 264 HC
SikaCor® VEL TH

ผลิตภัณฑ์กันซึม

Sika® Greenstreak
Sika® Greenstreak 714
Sika® Greenstreak 719
Sika® Greenstreak 905
Sika® Greenstreak 958
PVC Waterstop
Sika® Elastomer FM 500
SikaFuko® VT 2

ผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อและยึดติด

Sikaflex® PRO-3 WF
Sika® Backing Rod
Sika® Joint Filler

ผลิตภัณฑ์งานเกร้าท์และเสริมกำลังโครงสร้าง

SikaGrout® 214-11 TH
SikaGrout® 212 HP TH
Sika® MonoTop®-412 TH
SikaRep® S
Sika Latex®
Sikadur®

ข้อมูลโครงการ

เจ้าของโครงการ
Nam Theun 1 Power Co.,Ltd.

บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง
CMC, ITD, SONG DA Joint Venture, Sino Hydro Corporation

ที่ตั้งโครงการ
Bolikamxay, Laos PDR.

ปี
2015-2021

ดาวน์โหลด